• August 11, 2022

Hoe kom je voor jezelf op?

Weerbaarheidstraining

 

 

 

 

Veel kinderen (en volwassenen) willen voor zichzelf opkomen en hogere normen in hun leven creëren, maar komen gemakkelijk in situaties terecht waarin zij zich machteloos voelen. Kinderen zijn goed in debatteren en met elkaar in discussie gaan, maar in de klas weten ze vaak niet zeker welk standpunt juist is; hoe kunnen hun argumenten/debatten tot iets leiden? Ze voelen zich machteloos.

Het scala aan vaardigheden dat een kind nodig heeft om voor zichzelf op te kunnen komen en zijn gevoelens op de juiste manier te uiten, wordt in feite genegeerd. Gebrek aan zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde leiden er vaak toe dat veel kinderen deze vaardigheden in de toekomst opgeven, maar wanneer zij ze niet goed aanleren, worden zij meesterlijk in het maken van ruzie en het maken van ruzie, maar willen zij niet de moeite doen die andere vaardigheden vergen om adequaat voor zichzelf op te kunnen komen op het moment dat zij zich door de situatie machteloos voelen.

De volgende hoofdstukken zijn nuttig bij het geven van een weerbaarheidstraining voor kinderen -.’Tude’ (wedstrijd) is een ras van Children l’emon, een kinderwerk. Het programma en het e-book zijn bijzonder goed gedaan.

Om voor zichzelf op te kunnen komen moet de werkstress 3 geleidelijke fasen doorlopen.

1. Een goed begrip van wat assertiviteit is (concurrentie) is van vitaal belang om uw kind te helpen een wereldbeeld te ontwikkelen dat hem helpt zijn recht om zijn eigen mening en gevoelens kenbaar te maken, te begrijpen en te beseffen. Ze moeten begrijpen dat assertief gedrag niet altijd ‘een win-verlies-situatie’ betekent.

2. Zij hebben vaardigheden nodig om hun gevoelens te uiten en om weer controle te krijgen over situaties die onder bepaalde omstandigheden moeilijk zijn geworden. Bijvoorbeeld, als datgene wat het gedrag van een kind doet afwijken van het …) gedrag het NYIM (Neclosure habits) construct is (angst om afgewezen te worden) – dan moeten de ouders vaardigheden aanleren die werken om het gevoel van eigenwaarde en vertrouwen van hun kind te vergroten en hen helpen vertrouwen in zichzelf te ontwikkelen.

3. Het aanleren van vroegtijdige reacties is van essentieel belang om kinderen “zelfpraat” bij te brengen. Dit betekent dat hen specifieke strategieën worden aangeleerd die hen helpen assertief te denken en te voelen – zonder af te zien van het vermogen om attent, gevoelig en medelevend te zijn ten aanzien van de mening en gevoelens van anderen enz. Het aanleren van strategieën die helpen om ruimte voor zichzelf te creëren en tegelijk te kunnen focussen en concentreren, zijn vitale bouwstenen om te leren voor zichzelf op te komen. Deze vaardigheid is een hulpmiddel bij assertiviteit, communicatie en denken, en helpt ook om een kind beter in staat te stellen vol te houden wanneer iemand hem beschuldigt of mishandelt.

Een empowermentvaardigheid kan zijn leren aan te sluiten bij haar denken en voelen en inspelen op de behoeften van anderen.

Leren voor jezelf op te komen en standpunten en uitingen te laten gelden als je je:-

1. Aanzienlijk van slag met het leven

2. Onder het geweer, of

3. Gestresseerd.

Een empowermentvaardigheid stelt een kind in staat controle te krijgen over materiële bezittingen, en helpt kinderen om te leren gaan met het leven en stress.

Goed assertief gedrag is:-

1. Een essentieel middel om het gezinsleven soepel te laten verlopen en goed te laten functioneren.

2. Begeleid door medewerking van familie of door een ondersteunend persoon om te helpen het huishouden op orde te houden.

3. Het vermogen om een rationele beslissing te nemen over een aangelegenheid die van belang is, zoals een partij groenten, wanneer een weekrooster hardgekookte eieren voorstelt

Het moedigt onderlinge verbondenheid aan.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.