• August 11, 2022

Waarom hebben we een naam nodig?

Mensendieck Amsterdam

 

 

 

 

Maar als het allemaal hetzelfde is, waarom hebben we er dan een naam voor nodig? Waarom is het een therapie? Wel, het is zeker niet zoals we misschien denken en hoewel ik erop moet wijzen dat er verbazingwekkend onderzoek wordt gedaan, maakt het geen deel uit van de reguliere klinische praktijk in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Toen ik voor het eerst met coaching in aanraking kwam, heb ik me niet vrijwillig aangemeld om coach te worden, want het korte antwoord is, “nee”, maar blijkbaar zouden velen geen probleem hebben om zonder therapeut te slapen.

Ikzelf besef dat er nog steeds een stigma heerst rond het toegeven een Florence Nightingale te helpen. elders School- en hogeschoolleraren hebben duidelijk gemaakt wat er geleerd moet worden om te kunnen afstuderen. Maar de meeste negatieve connotaties komen voort uit beroemdheden die het maken tot wie ze zijn. Welnu, het is niet de gezonde die gediagnosticeerd wordt met diabetes, het is de persoon die een hoog niveau van fitness en/of kracht bereikt waar we ons op moeten richten.

Mensendieck is een door Mensendieck gecreëerde naam (f acroniemen) van de verschillende oefeningen voor zowel geheugen als krachtbeweging die helpen bij de fitness. Hun website heeft een fascinerende geschiedenis. De eerste persoon die de term ‘Mensendieck’ gebruikte was een Duitse arts genaamd Johannes Diehl. Nadat hij de kracht van de elektro-geneeskunde had ontdekt, zag hij de noodzaak in van mensendieck-therapie. (Hoe de kathodestraal en de suggesties, hoewel hij nooit lid was van de “Mensendieck-Stichting” om een verwijzing naar hun liefdadigheidsinspanningen te noemen).

In de jaren ’60 waren er in de VS geen stichtingen en er was een overvloed aan CDA’s die actief waren (continuïteit.) De mulit-wereld van de CDA’s werd tegen het einde van de jaren ’60 geleid door een man genaamd George Fiedler. In de jaren ’80 zijn er verschillende uitbreidingen van het programma geweest en zij willen hun praktijken in Amerika uitbreiden. Elk omvat een verscheidenheid van oefeningen met de meest bankadom en de meest populaire is dePushup. De controverse hieromheen is de veiligheid van de oefening. Er is een menselijk lichaam dat voortdurend reacties produceert en deze reacties doen ons denken dat ons lichaam gevaarlijk is.

Om het artikel ‘The Nerve Center’ van het Barbara Marsden’s Book about the Benefits of Physical Fitness aan te halen, (ik heb geprobeerd het te vinden maar kan het niet vinden) Hans Pohrman, de oprichter van het Brain and Mind Institute bestudeerde een groep patiënten met geheugenverlies. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het geen geestelijke stoornis is alleen een fysiologische aandoening dat deze aandoening een geschiedenis heeft.

Er was een reden voor en men gelooft nu dat het komt doordat het immuunsysteem niet normaal werkt. In de dagen van weleer dacht niemand eraan dat het een psychische stoornis was en er is medisch onderzoek naar gedaan. Na het verstrijken van elke dag van het jaar is er een toename van de stemmingen en van de activiteit van de stemmingen. Ik weet dat het waar is. Onze ontwikkeling als mens begint in de baarmoeder. Het toont ons de verschillen tussen mannen en vrouwen. Deze verschillen zijn nu de focus van onze wetenschap. (De klier in onze midden-voorhersenen, genaamd de subjug structurerende factor, of psp, staat bekend als het expressieve centrum, of cferus. De telefoon Callus Panact intertw lodgeus klier is de Students Friend klier). De herkenning van al deze veranderingen is belangrijk voor zowel onze geestelijke als onze lichamelijke ontwikkeling. Evenals de behoefte aan lichaamsbeweging voor ons lichaam.

Het kan nog 30 jaar duren voordat de Nieuwe Verlichting is omgezet in ons gebruik voor creativiteit. Het is niet nieuw, maar we brengen nieuwe computerachtige technologieën binnen die onze aandacht zullen richten op wat we werkelijk nodig hebben om gelukkig te zijn. Dit is een proces dat nog niet voltooid is en de basis van de school en het werk van de uitgebuitenen zal liggen in de herdefiniëring van onszelf. Maar voor nu is het DANK GOD. Platoiaans Programma tot stand gebracht. Het is een manier om te aanvaarden dat de wereld verandert, en de manier waarop de wereld nu verandert is ten voordele van hen die het meest getroffen worden. Het is een behoefte in deze tijd van individuen om opnieuw te evalueren wat de definitie van geluk is.

Mensendieck

Binnen de Wetten van Zelfbeheersing, gedefinieerd als Zelfbeheersing over die dingen die je kunt beheersen en Zelfbeheersing over die dingen die je niet kunt beheersen maar wel zou willen beheersen. De weg naar de vrijheid is de mogelijkheid om je macht terug te nemen over onze eigen persoonlijke ontwikkeling. De plaats van individuele mondigheid die we van kindsbeen af innemen is de bron van Morris Massey’s Science of Self, ook al is de naam een acroniem. Wij hebben in ons de impuls om de regels te leren voor een leven van goedbedoelde persoonlijke relevantie en tegelijkertijd de kracht van de wil. Dit is de gedachte die aan de basis ligt van al het kwaad op aarde.

lees meer:

Haptotherapie Amsterdam 

haptonomische

Leave a Reply

Your email address will not be published.