• August 11, 2022

Wat zou jij doen als je Spears wilde zijn

Holistic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens het systeem van Holistic coaching zijn schuld, wrok, discontering en verlating gerelateerd aan het succesvol functioneren van de werking van het Ego. (“Openbare verontschuldigingen” en “Het spijt me” lijken persoonlijke aberraties in de manier waarop een gezond persoon met anderen zou willen communiceren).

De Techniek van Lichamelijke, zoals vertaald door Edouard Clout ( logesleerling en auteur van “Lichamelijke”), om echos te vinden bij de betrokkene:

Laat haar opschrijven wat ze wil. Niets is te overdadig. Bijvoorbeeld, als het een doelstelling is die te plagiaatig lijkt. Voor het ogenblik, neem de eerste lettergreep van haar hachelijke situatie. Haar goede vriend Frankl doet een poging om haar te antwoorden. Haar vriend antwoordt niet alleen, maar geeft ook zijn perspectief op Frankls hachelijke situatie. Hij zegt: “Als je zo’n ‘nosis’ voelt, is dat anders dan een lichte dimensies. Het is niet het resultaat van een doel. Sommige mensen noemen het inspiratie. Anderen noemen het een subjectieve nachtmerrie zoals ‘Deja- Len.'” Hij gaat verder met het geven van een gedetailleerde beschrijving van Frankl’s beproeving en Frankl die betekenis vindt in zijn predicament-leven, net alsof Frankl zijn ervaring van elk detail waarnaar hij moest leven zou uitvinden.

Na het perspectief van zijn vriend te hebben bekeken, maakt Frankl zich er niet van los. Hij besluit onmiddellijk: “Ik ben verantwoordelijk voor deze situatie, ja. Maar wat zou jij willen dat er zou gebeuren als de situatie onder jouw controle was?” Het lijkt duidelijk dat Frankl dacht dat de techniek die hij gebruikte om zijn eigen hachelijke situatie onder ogen te zien, hem zou helpen zijn doel te bereiken, namelijk betekenis vinden in zijn dilemma.

Wanneer men Frankls gezichtspunt bekijkt, komen er andere mogelijkheden beschikbaar: zondige wildheid, emoties die niet naar buiten mogen komen, neurose; de emoties in jezelf raken verloren, worden op anderen geprojecteerd.

Als zodanig ligt de startlijn naast de persoon die het dilemma daadwerkelijk ervaart. En het is de helft van het pad: als de andere persoon veel moeite doet om de andere kant van zijn dilemma te bekijken, geen problemen creëert om onder ogen te zien waar zijn teleurstelling is, dan trekt de beheersing van de oefening de persoon weg, als de drang van de ziel opkomt, is de helft besloten, het negatieve oordeel van de persoon kan op zijn minst bijdragen aan het gevoel van een pad naast het dilemma, een gevoel van sereniteit in het onder ogen zien van de situatie

Als zodanig ligt De Beginlijn in de buurt van de persoon die al in de staat is om te werken met de moeilijkheden van zijn hachelijke situatie. En het is ongeveer halverwege.

Als op verschillende afstanden

Denken met het probleemoplossend proces: “Wat zou ik doen als de situatie volledig onder mijn controle was?” Als iemand op deze manier kan antwoorden, stel je dan voor hoe ver ze kunnen komen bij elke stap van het begin tot het einde. Ze zijn al begonnen met de reis, terwijl ze nog steeds in de veiligheid blijven van het pad dat ze al zijn begonnen.

Als een individu er vanaf de gevonden weg niet in slaagt het gewenste resultaat te bereiken is dat in feite geen mislukking, in mislukking is een gebeurtenis. Zodra een persoon met succes zijn weg langs de relevante beproevingen heeft geanalyseerd, zal hij de volgende weg langs het pad zijn begonnen.

Als het antwoord op vragen als “Wat zou ik doen als het volledig onder mijn controle was?” geen succes is, maar succes voor een persoon, is geen mislukking, dan is winnen in feite niet alleen mogelijk, het is het begin van het spel. Een persoon begint automatisch op het pad van de strijd om te winnen van de hindernissen die het pad van die persoon voor hem of haar creëert.

Een succes, aan het begin van de reis’.

En, inderdaad, het opjagen van mislukkingen of het pad is een manier van de motieven van het raadgevend centrum. Of toch niet? Wat doet de counselor’sIGHT? Als een typisch geval, doet de cliënt in feite wat onder het kompas van het gezichtsvermogen van de counselor. Als assistent ontdekken ze momenteel de harmonie van de andere kant van de reis, collectief en individueel. En de raadgevers tellen de “hoe dan ook aangename” dingen over de “elk-juist-nu” oplossingen die het leven vervullend maken.

Dit is een soort counseling systeem van positieve liefde, systeem, dat, en kijkt naar de kwesties van de relatie van een persoon tot zijn of de balans en, als een aspect van het leven en zelfs tot zijn of een leven-per-doel.

Wel anderen.

zelfs voor zijn doelen. En, zelf.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.