• October 1, 2022

Yoga is een spirituele wetenschap

 

Burnout Rotterdam Yoga leert ons dat wanneer we de staat bereiken die “De staat van Totale Aanwezigheid” wordt genoemd, we ons menselijk vermogen om ons te verbinden met Moeder Aarde, met wezens om ons heen die deel uitmaken van het web van het leven, met de verbinding met het Kosmische Wezen waaruit al het leven is voortgekomen en dat in het collectief onbewuste ligt, en met de ultieme waarheid van het leven kunnen vergroten.

Yoga is een oude vorm van wijsheid, die in India onbekend was en zelden werd beoefend, totdat het grotere geheel van het Hindoeïsme in de eerste eeuw naar India werd gebracht, onder leiding van yogameesters als Patanjali Chidvilas. Yoga is ook algemeen bekend als de oude wetenschap, en als een middel om de zelfkennis te vergroten waardoor het zelfbewustzijn of bewustzijn toeneemt. Yoga heeft een lange geschiedenis in India van diep naar binnen reiken door de beoefening van meditatie en het ontwikkelen van fysieke fitheid.

Het is waar dat Yoga niet voldoet aan de wettelijke normen van de vier oosterburen-Hindoeïsme, Boeddhisme, Christendom, en Islam. Yoga is een wetenschap die tijdloos is, en wordt beoefend in een heel andere wereld die zijn eigen wetten heeft, die Yoga soetra’s worden genoemd. De wetten betreffen de leerling tot zijn leraar, de loutere observatie of contemplatie van de leraar en zijn medeleerlingen, en de beheersing van iemands gedachten om de toestand te bereiken die bekend staat als Vipassana.

Yoga is een filosofie van lichaam, geest en ziel. Het wordt wereldwijd beoefend, en er zijn vele centra om Yoga en Meditatie te onderwijzen, om de beoefening te ontwikkelen, en om de staat van Vipassana te bereiken. Yoga staat niet los van religie, net zoals religie niet in tegenspraak is met Yoga. Maar de Yoga filosofie omarmt alle religies op een manier die een gevoel van in harmonie zijn brengt, met het Goddelijke Wezen.

Yoga is gebaseerd op het principe dat eenheid of eenheidsbewustzijn essentieel is voor de vervulling van onze hoogste doelen, en daarom moeten al onze handelingen gericht zijn op het uiteindelijke doel van eenheid of eenheidsbewustzijn. Op elk moment van ons bestaan zijn we losgekoppeld van dit onderliggende bewustzijn. “Wanneer we deze natuurlijke staat van ons wezen en de eeuwige aard van het menselijk bewustzijn gaan beseffen,” zegt Yoga, “dan komt de onderbewuste geest tot volledige realisatie. Yoga of Vipassana, zoals het bekend staat, is het proces waarbij alleen de activiteiten van de geest en het lichaam, d.w.z. de gedachten, gevoelens, enz. Het leert ons dat de viervoudige geest, de bewuste geest, de onderbewuste geest, en de bovenbewuste geest allen onderling verbonden zijn en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het lichaam, of evolutie.” Het leert ons de geest en het lichaam te begrijpen als een drievoudig systeem met een mysterieus en diepgaand doel van evolutie.

Yoga is een innerlijke blik, een innerlijke beschouwing, een innerlijk zoeken, en een steeds groeiende herbezinning op de wereld en al haar bewoners. Het is geen religie, het is een filosofie, een wetenschap die iemand leidt naar een mentale, emotionele, spirituele verbinding met het Goddelijke Wezen, dat de enige waarheid is voor iedereen. Yoga is een filosofie die een steeds groeiende en zich ontvouwende beweging van het bewustzijn is, groeiend en groeiend van spiritueel inzicht naar spiritueel bewustzijn, van bewustzijn naar superbewustzijn, waaruit alle dingen voortkomen. Yoga is een filosofie die wordt gevolgd door het intellect, dat moet worden geëvolueerd en ontwikkeld tot zijn volledige potentieel.

Yoga is een transformatie van de JIJ die jou maakt tot de JIJ die zonder grenzen is, en vol potentieel, zonder oordeel, wat leidt tot diepgaande evolutie. Yoga is moeiteloos, en het is onbaatzuchtig. Yoga is Zen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.