• October 1, 2022

Coaching – Wat is het?

Mens, Vrouw, Push-Ups, Welzijn, Oefening, Paar, Stel

Misschien is dit een kruising tussen “wat is opvoeding en onderwijs” en “wat is opvoeding en leren”?

We kunnen een gevoel hebben, is het niet? Het bovenstaande voelt waar aan. Dit gevoel impliceert een assimilatie van een bepaald aspect kennis – is dat de essentie van leren en kennis? En is dat waar het bij een coach/coaching om gaat? Leren? Het aanreiken van het nodige perspectief? Wat het antwoord op bovenstaande vragen ook is, coaching draagt er ontegenzeggelijk toe bij!

Wat is coaching en hoe verschilt het van lesgeven? In termen van onderwijsmethoden zijn er veel verschillende benaderingen. Hoewel sommige methoden die in de ene of de andere school worden gebruikt dezelfde kunnen zijn voor andere beoefenaars in dezelfde discipline, zijn er gewoonlijk verschillen of gedachten die hun aanpak bepalen. Is het de stijl van de trainer? Of is het de methode die gebruikt wordt om de inhoud op een zodanige manier over te brengen dat de leerlingen de nieuwe kennis zullen verinnerlijken. Nu zijn er enkele stijlen die min of meer duidelijk zijn. Het is moeilijk te bepalen wie goed is en wie niet in coachingsmethodologieën. Er zijn verschillende manieren om cursussen, programma’s en trainingen te labelen die gebaseerd zijn op het ontwikkelen en delen van kennis. Dit geeft een duidelijker indicatie van de stijl van programma’s en cursussen die bestaan en het beste zijn voor cliënten en hun behoeften. Er zijn ook anderen die zich richten op het aanbieden van de inhoud in workshops om de kennis te verdiepen. Dus in plaats van informatie te geven, gebruiken ze de “hands on” benadering van de “hiërarchie van behoeften”. Deze aanpak werkt goed voor sommigen en kan minder effectief zijn voor anderen.

Het doel van deze discussie is om u een beter begrip te geven van hoe coaching verschilt van andere onderwijsbenaderingen. Het gaat om een bewezen model van de verschillende rollen en functies in de relatie tussen cliënt en leraar en wat de rollen zijn.

Hieronder staan een paar richtlijnen voor de coachingpraktijk om u een beter inzicht te geven in de manier waarop coaching werkt:

1. Cliënten worden geholpen om hun zelfbewustzijn te vergroten. Dit helpt de coachee om zijn huidige realiteit te begrijpen. Twee methodes die gebruikt worden zijn het stellen van directe vragen en toegang krijgen tot specifieke gebieden.

2. Coaching is een partnerschap tussen de gecoachte en de coach. Dit partnerschap wordt aangegaan en het doel van coaching is te groeien en te ontwikkelen. Coaching is een leerrelatie tussen de coachee en de coach.

3. Het gaat om een sterke relatie met elkaar. De coach is er om de coachee te helpen zich bewust te worden van wat hij of zij moet doen om vooruit te komen in het leven. De coachee is er om de hulpmiddelen, steun en begeleiding te krijgen die nodig zijn om verandering in zijn leven teweeg te brengen.

4. Iedereen die contact heeft met een ander mens is verantwoording schuldig aan een ander. In coaching heb je de verantwoordelijkheid om te groeien als mens en om nuttige kennis op te doen VOOR ONS.

5. Het is niet het doel van coaching om de zelfperfectie van de lerende te ontwikkelen. Het gaat erom hoe het leven kan veranderen en verbeteren als de lerende zich bewust wordt van hulpbronnen, in contact komt met het lichaam en zich bevrijdt van zijn problemen. Een mentor is vaak een belangrijk onderdeel van coaching.

6. Coaching is geen formule. We kunnen dus niet een andere coach raadplegen om het te doen om ons doel te bereiken. Het proces is een cyclisch proces. Terwijl we het doorlopen kan het soms vlot verlopen en soms vol frustraties zitten. Dit ligt in principe niet aan ons en we zijn er getuige van in ons eigen leven (of dat van anderen).

7. Coaching is een verbindingsproces tussen de cliënt en de coach. Communicatietraining

“Coaching zal je stimuleren om te groeien als persoon als je het toelaat. Coaching zal je helpen te groeien als persoon. Als je eenmaal groeit in het coachingsproces, zul je niet meer te stoppen zijn. Waar je nu bent, is precies waar je hoort te zijn. Het moment dat je ervoor kiest om te veranderen, het moment dat je je beperkingen loslaat, het moment dat je bevestigt dat je gezond en gelukkig wilt zijn, het moment dat je je dromen opschrijft, dat is het moment. Dat is het moment! Dit is het moment! Hier en nu en jij!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.